Svinjska rebra sa kajmakom

alergeni (mleko)

gluten free